เรา คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และ บริการขนย้ายสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะ

เป็น ขนย้ายบ้าน และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน   ขนย้าย

โรงงาน และ ระบบโกดัง   ขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด และ

ขนย้ายตามความต้องการ

เรายังพร้อมให้บริการแพ็คกิ้งสูญญากาศ ทั้งเครื่องจักรและสินค้าต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ตามความต้องการ พร้อมทั้ง

บริการรถปิคอัพ 6ล้อ , 10 ล้อ รถบรรทุกติดเครน (รถเฮียบ) , รถเทรลเลอร์ ,รถคอนเทนเนอร์แห้ง , รถเครน และรถโฟล์คลิฟท์

พร้อมบุคลากรผู้ชำนาญงาน และ มีประสบการณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และ ปลอดภัย

 

 

เรา คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และ บริการ
ขนย้ายสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ขนย้ายบ้าน
และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน ขนย้าย
โรงงาน และ ระบบโกดัง   ขนย้ายเครื่องจักร
อุตสาหกรรมทุกชนิด และ ขนย้ายตาม
ความต้องการ  เรายังพร้อมให้บริการ
แพ็คกิ้งสูญญากาศ ทั้งเครื่องจักรและสินค้าต่างๆ
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ตามความต้องการ
พร้อมทั้งบริการรถปิคอัพ 6ล้อ , 10 ล้อ
รถบรรทุกติดเครน (รถเฮียบ) , รถเทรลเลอร์ ,
รถคอนเทนเนอร์แห้ง , รถเครน และ
รถโฟล์คลิฟท์ พร้อมบุคลากรผู้ชำนาญงาน และ
มีประสบการณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และ ปลอดภัย